NAGYKANIZSAI SZC Cserháti Sándor Technikum és Kollégium

Oktatása és a tanult tudás alkalmazása az iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken

Távközlés szakirányon a programozás oktatását, az MIT által kifejezetten gyerekek számára kifejlesztett programozási nyelvvel kezdjük. A hozzánk érkező tanulók nagyobb hányada sajnálatos módon semmilyen algoritmizálási feladattal nem találkozott az általános iskolában, így teljesen a nulláról kell kezdeni az oktatást.

A scratch lehetőséget ad arra, hogy játszva tanítsuk meg a programozásban használt építő elemeket, alap programozási tételeket. A program magyar nyelvű, mondatszerű utasításokat használ, ami jelentősen megkönnyíti a programok létrehozását, ezzel sikerélményhez juttatva a gyerekeket. Igyekszünk látványos feladatokba csomagolni az alap programozási tételeket. Azt tapasztaltuk, hogy programozás-elméleti tanórákon is könnyebben megy az algoritmizálás, ha utalunk a gyakorlati órán tapasztalt problémákra, és azok megoldására.

A scratch használatával rutinszerűvé válik a ciklusok, elágazások, listák használata, így a későbbi alkalmazott programnyelvnél (Lazarus, C#, Java) már „csak” az új utasításokat kell megtanulni, maga az algoritmizálási feladat (pl. hogyan keressük meg egy tömb legkisebb elemét) már rutinszerűen történik.

Az egyéni munkán túl csoportmunkára, projektmegvalósításra is lehetőségük van diákjainknak. Elkészített munkájukat büszkén mutatják be diáktársaiknak, illetve az érdeklődőknek a különféle iskolai rendezvények alkalmával úgy, mint beiskolázási nyíltnapon vagy szakmai bemutatónapon.

Iskolánk az országos PENdroid középiskolás verseny döntős csapatai között van minden évben. Versenyző tanulóink szakkör keretén belül, a döntőre készülvén egyben fel is készítik a fiatalabb generációt a majdani megmérettetésre, átadva közben szakmai tudásuk legjavát. Ezáltal biztosítva van a motivált, megfelelően előkészített utánpótláscsapat is.