NAGYKANIZSAI SZC Cserháti Sándor Technikum és Kollégium

Híreink

Javítóvizsga

A javítóvizsgák időpontja az alapvizsga kivételével: 2022. augusztus 23-24.
Eligazítás, információk minden javítóvizsgázó számára 2022. augusztus 23-án 3/4 9-kor az "A" épületben a rajzterem előtt.
Mindenki hozza magával a bizonyítványát (akié nincs az iskolában).

Az javító és a pótló ágazati alapvizsga időpontja: 2022. augusztus 25. 9 óra. Megjelenés előtte 15 perccel az "A" épületben a rajzterem előtt. A bizonyítványt mindenki hozza magával. (Nekik nem kell 23-án megjelenni.)

Nyári tudnivalók 2022

Kedves Tanulók!

 Tájékoztatlak benneteket, hogy iskolánkban a

nyári ügyelet hétfőnként 8.00-14.00 óráig
az iskola titkárságán lesz.

Pótvizsga időpontja: 2022. augusztus 23-24-ig 9.00 órától
A pótvizsgára utasított tanulóknak 2022. augusztus 23-án 8.45 órakor kell megjelennie az iskola „A” épületében.

Ágazati alapvizsga javító és pótló időpontja: 2022. augusztus 25. 9.00 óra
A tanulóknak 2022. augusztus 25-én 8.45 órakor kell megjelennie az iskola „A” épületében.

Gólyatábor: A 2022/23-as tanévben 9. évfolyamos tanulóknak
2022. augusztus 30-án 9.00 – 11.00 óráig az iskola területén kerül megtartásra, melyen a részvétel a tanulóknak kötelező.

Első tanítási nap:            2022. szeptember 01. (csütörtök)    8.00 óra
Tanévnyitó ünnepély:     2022. szeptember 01. (csütörtök)   8.00 óra  (alkalomhoz illő öltözet)

Mindenkinek jó pihenést kívánok a nyári szünidőre!

Péterváriné Kiss Sarolta
igazgató

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra

A honvédelmi miniszter egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló 16/2021. (VIII.11.) HM utasításában foglaltak alapján a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlásához szükséges, a katonai oktatást folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében, Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében tanulmányokat folytató, vagy iskolai rendszerű, nappali munkarendű szakképzés keretében a Szakmajegyzékben szereplő, államilag elismert szakképesítések közül a honvédelmi szervezeteknél rendszeresített katonai beosztások betöltéséhez szükséges szakképesítést megszerző személy, vagy iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű, vagy távoktatásos formában, a Szakmajegyzék szerinti szakképzések közül honvédelmi szervezetnél rendszeresített katonai beosztások betöltéséhez szükséges és az adott ösztöndíjprogram szerinti hiányszakmára képesítést megszerző személy.

 

 

 

RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS 2022/23 tanév

RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS KERETÉBEN  AZ ALÁBBI KÉPZÉSEINKRE VÁRJUK A JELENTKEZŐKET

Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Technikum és Kollégium
OM azonosító: 203044/009
technikumi osztályok
Belső kód Ágazat Várható Szakma
0072 Gépészet Gépész technikus
Gépgyártás-technológiai technikus
0073 Specializált gép- és járműgyártás Gépjármű-mechatronikai technikus
0081 Elektronika és elektrotechnika Elektronikai technikus
Automatikai technikus
0091 Sport Fitness-wellness instruktor
0092 Oktatás Oktatási szakasszisztens
szakképző iskolai osztályok
0030 Gépészet1

Képzési idő: 3 év

Gépi és CNC forgácsoló
Ipari gépész
Szerszám- és készülékgyártó
0034 Gépészet2
Képzési idő: 4 év
CNC-programozó
0033 Elektronika és elektrotechnika

Képzési idő: 3 év

Elektronikai műszerész
Villanyszerelő
 
 

Technikumi képzéseink:

A technikumi képzés 5 éves, melynek időtartama alatt közép- és emeltszintű érettségi vizsgára és az ágazathoz kapcsolódó technikusi szakmai vizsgára készítjük fel tanulóinkat.
A választható idegen nyelv angol vagy német, melynek tanulása a teljes képzés alatt folyamatos.
Minden tanulónak egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni, illetve a sport ágazat esetében egyéb, a testneveléshez kapcsolódó képességek felmérésére is sor kerül, melyek időpontjáról és tartalmáról a jelentkezést követően a tanulókat értesítjük.
Az ágazaton belül megszerezhető szakma választására a 10. évfolyam végén, az ágazati alapvizsgát követően kerül sor.

A teljes képzés során a tanulók tanulmányi eredménytől függő ösztöndíjban részesülnek.

Szakképző iskolai képzéseink:

A képzések során nagy hangsúlyt kap a szakmai elmélet és gyakorlat oktatása. Az ágazati alapoktatás a 9. évfolyamon az intézményben történik.
A további évfolyamokon pedig túlnyomó többségében külső gyakorlati képzőhelyek bevonásával folyik a szakmai oktatás.

A választható idegen nyelv angol vagy német, melynek tanulása a teljes képzés alatt folyamatos.
Az ágazaton belül megszerezhető szakma választására a 9. évfolyam végén, az ágazati alapvizsgát követően kerül sor.
Minden tanulónak egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni.
Sikeres szakmai vizsgát követően 2 év alatt érettségi vizsga megszerzésére van lehetőség.

A teljes képzés során a tanulók tanulmányi eredménytől függő ösztöndíjban részesülnek.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

Kollégiumi elhelyezés: Igény szerint biztosított az iskolával közös területen található épületben.

Sport ágazat esetén fizikai képességfelmérésen való megfelelés szükséges; azonos pontszám esetén a sportegyesületi tagság előnyt jelent.

Egészségügyi pályaalkalmassági megfelelés szükséges minden ágazaton és szakmán.

ÁSZÉV döntő 2021/22 tanév

A 2021/2022. tanévi „Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye” III. fordulójának (szóbeli döntő) eredménye

Autó- és repülőgép-szerelési ismeretek
Virág Bertold Benedek 4.
Szinyéri Norbert 9.

Gépgyártás-technológiai ismeretek
Billege Péter 24.

GRATULÁLUNK!

XXV. Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny

konstrukcios 2022 thA Divelex Bt. által hirdetett, az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának védnökségével, szponzorok támogatásával megrendezett  XXV. Országos Elektronikai Konstrukciós Versenyen iskolánk két tanulója:
Bogdán Tibor és Vadász Dávid 6. helyezést értek el és különdíjasak lettek "Vezeték nélküli töltőárakör" pályaművükkel és a versenyen való egyéb feladatok eredményes teljesítése által.
Felkészítőjük Pál Marcell,  - aki iskolánk volt tanulója, jelenlegi óraadó oktatója a  XVIII. Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny 3. helyezettje.