NAGYKANIZSAI SZC Cserháti Sándor Technikum és Kollégium

Intézményi közzétételi lista

A köznevelési intézmények közzétételi listájáról a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 23. § rendelkezik.
23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista tartalmazza

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót
b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát


2020/2021 tanévre vonatkozó beiratkozási időpontokat a 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelet 2. melléklete szabályozza.
A fenti törvény alapján a 2020/2021. tanévre vonatkozó beiratkozás az iskola igazgatója által meghatározott időpontokban, 2020. június 22-24. időszakra esik, intézményünkben ez 2020. június 22.

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,
d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,

A pedagógiai szakmai ellenőrzések megállapításai:

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait.
Munkatervünk tartalmazza.

Ügyintézési időpontok munkanapokon:
• Hétfő: 8:00-15:30
• Kedd: 8:00-15:30
• Szerda: 8:00-15:30
• Csütörtök: 8:00-15:30
• Péntek: 8:00-14:00

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,


g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet, a pedagógiai programot tartalmazza.

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza
a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét
b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét
c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,
d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,
e) középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményeit,
f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,
g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,
h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,
i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat)

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

1-2. illetve a 10. ponthoz tartozó intézményi statisztikai adatok

Lemorzsolodással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó adatok (2019.)

A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer
2019/2020 tanév I. félév eredményeinek összegzése

3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

2018.

2018. évi kompetenciamérés intézményi összefoglaló jelentés

2018. évi kompetenciamérés intézményi jelentés

2018. évi telephelyi összefoglaló jelentés

2018. évi telephelyi állapotjelentés

2018. évi országos kompetenciamérés eredménye (szakközépiskolai adatok)

2018. évi országos kompetenciamérés eredménye (szakgimnáziumi adatok)

2017.

2017. évi országos kompetenciamérés eredménye (szakközépiskolai adatok)

2017. évi országos kompetenciamérés eredménye (szakgimnáziumi adatok)

2017. évi telephelyi összefoglaló jelentés

2017. évi telephelyi állapotjelentés

2016.

2016. évi országos kompetenciamérés eredménye (szakiskolai adatok)

2016. évi országos kompetenciamérés eredménye (szakközépiskolai adatok)

2016. évi telephelyi összefoglaló jelentés

2016. évi telephelyi állapotjelentés

2015.

2015. évi országos kompetenciamérés eredménye (szakiskolai adatok)

2015. évi országos kompetenciamérés eredménye (szakközépiskolai adatok)

2015. évi telephelyi összefoglaló jelentés

2015. évi telephelyi állapotjelentés

 

 2014.

2014. évi országos kompetenciamérés eredménye (szakiskolai adatok)

2014. évi országos kompetenciamérés eredménye (szakközépiskolai adatok)

2014. évi országos kompetenciamérés összefoglaló eredménye

2014. évi országos kompetenciamérés eredménye (intézményi adatok)

2014. évi országos kompetenciamérés összefoglaló eredménye (intézményi adatok)

2014. évi telephelyi jelentés

 2013.

2013. évi országos kompetenciamérés eredménye (szakiskolai adatok)

2013. évi országos kompetenciamérés eredménye (szakközépiskolai adatok)

2013. évi országos kompetenciamérés összefoglaló eredménye

2013. évi országos kompetenciamérés eredménye (intézményi adatok)

2013. évi országos kompetenciamérés összefoglaló eredménye (intézményi adatok)

2013. évi telephelyi jelentés

 2012.

2012. évi országos kompetenciamérés eredménye (szakiskolai adatok)

2012. évi országos kompetenciamérés eredménye (szakközépiskolai adatok)

2012. évi országos kompetenciamérés összefoglaló eredménye

2012. évi országos kompetenciamérés eredménye (intézményi adatok)

2012. évi országos kompetenciamérés összefoglaló eredménye (intézményi adatok)

2012. évi telephelyi jelentés

2010.

2010. évi országos kompetenciamérés eredménye

2010. évi országos kompetenciamérés összefoglaló eredménye

 2008.

2008. évi országos kompetenciamérés eredménye

4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

5. Az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve

2018/19-es tanév

2017/18-as tanév

2016/17-es tanév

2015/16-os tanév

2013/14-es tanév

2012/13-as tanév

2011/12-es tanév

2010/11-es tanév

2009/10-es tanév

6. Szakképzésben részt vevők pályakövetés eredményei

7. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége pedagógiai programunk illetve kollégiumi pedagógiai programunk tartalmazza

8. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai (pedagógia program és a házirend szabályozza)

9. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: pedagógiai programunk tartalmazza

10. Iskolai tanév helyi rendje

11. Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban (2019/20)

12. A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám

13. Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége pedagógiai programunk illetve kollégiumi pedagógiai programunk tartalmazza

OKTV eredmények (2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 tanév)

OKTV eredmények 2017/18-as tanév

OKTV eredmények 2018/19-es tanév

INTÉZMÉNYÜNK ALAPDOKUMENTUMAI